tajba_logo_farba.jpg

:: späť na úvod

:: www.agrofert.cz  

PROFIL SPOLOČNOSTI

VEDENIE SPOLOČNOSTI

OBCHOD

VÝROBA A SLUŽBY

KONTAKTY SKLADY

MALOBCHODNÉ PREDAJNE

KVALITA

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Sídlo:
TAJBA, a.s.
Železničná 2
044 14 Čaňa
IČO: 36 188 981
DIČ: 2020045698
DIČ DPH: SK2020045698


Zápis v obchodnom registri OS Košice I, odd. Sa, vložka č. 1043/V.


TAJBA, a. s. vznikla v roku 1999. Významným medzníkom spoločnosti bol rok 2008, keď sa spoločnosť stala členom skupiny AGROFERT HOLDING. Nasledovala kúpa spoločnosti
SoyaAgrocenter, a.s.  a následné zlúčenie s touto spoločnosťou. Ďalším krokom v napĺňaní strategického zámeru spoločnosti bolo prebratie existujúcich aktivít spoločnosti
Poľnonákup – Novohrad, a.s., ktoré sú úzko spojené s poľnohospodárstvom, čo bolo zavŕšené kúpou časti podniku spoločnosti Poľnonákup – Novohrad, a.s. Tento proces úspešne prebehol  koncom roka 2010. Poslednou významnou zmenou bolo zlúčenie so spoločnosťou
AGROCENTRA Michalovce, a.s. k 1. 10. 2011.

Realizáciou týchto spojení  vznikla spoločnosť , ktorá ma viac ako 200 významných obchodných partnerov a dosahuje ročný obrat 42 mil. eur. TAJBA, a.s. zamestnáva cca 110  zamestnancov  a disponuje skladovou kapacitou pre rastlinne komodity v rozsahu 150 000 ton. V oblasti priemyselných hnojív disponujeme skladovou kapacitou 25 000 ton pre granulovane hnojivá
 a 4 000 ton pre kvapalné hnojivá.

V stredisku Michaľany prebieha spracovanie sójových bôbov na výrobnej linke WIRTH
s výrobnou kapacitou 1 500 ton mesačne, výsledným produktom je plnotučná sója

Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností AgrospolNovoves pôsobí aj v poľnohospodárskej prvovýrobe na rozlohe cca 2400 ha ornej pôdy.

V súčasnosti sme 100% dcérska spoločnosť AGROFERT a.s.,  čo nás zaradzuje
do 3 najväčšej spoločnosti v Českej republike a oprávňuje nás používať označenie:


clen.jpg