tajba_logo_farba.jpg

:: späť na úvod

:: www.agrofert.cz  

PROFIL SPOLOČNOSTI

VEDENIE SPOLOČNOSTI

OBCHOD

VÝROBA A SLUŽBY

KONTAKTY SKLADY

MALOBCHODNÉ PREDAJNE

KVALITA

 

 


Systém riadenia spoločnosti TAJBA, a.s. Železničná 2 044 14 Čaňa,
bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám
ISO 9001 : 2008
s výnimkou:7.3

pre tieto činnosti:
Skladovanie obilnín, strukovín, olejnín a súvisiace služby a obchodné činnosti,

Výroba toustovanej plnotučnej sóje a múk.

Tento certifikát je platný od 17.10.2013 – 16.10.2016
prvá certifikácia júl 2001

Spoločnosť je registrovaná spoločnosťou
3EC International, a.s. Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Mark_3EC_9001_rectangle.gif Systém riadenia spoločnosti TAJBA, a.s. Železničná 2 044 14 Čaňa,
bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám
na systém HACCP

pre tieto činnosti:
Nákup, ošetrovanie, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov a výroba

toastovanej plnotučnej sóje.

 
Tento certifikát je platný od 17.10.2013 – 16.10.2016
prvá certifikácia november 2004

3EC International, a.s. Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Mark_3EC_9001_rectangle.JPG


 

 

Certifikát podľa schémy ISCC (International Sustainability Carbon Certification) pre výrobcov biopalív, obchodníkov s plodinami a biomasou, ale aj pre prvopestovateľov

 

ISCC EU

 

Tento certifikát je platný od 10.12.2014 – 09.12.2015
prvá certifikácia november 2012

 

 

Certifikáty podľa schémy GMP+

 

GMP+ B1
Production, Trade and Services

 

Tento certifikát je platný od 15.01.2015 – 15.01.2018
prvá certifikácia január 2015

 

GMP+ B3
Trade, Collection and Storage
& Transhipment

 

Tento certifikát je platný od 15.01.2015 – 15.01.2018
prvá certifikácia január 2015

 

GMP+ B4
Road Transport

 

Tento certifikát je platný od 12.01.2015 – 12.01.2018
prvá certifikácia január 2015

 

 

ISCC.jpg

 

 

CERTIFIKÁTY

 

certifikat manažérstva spoločnosti SK
certifikat manažérstva spoločnosti EN

 

certifikat manažérstva kvality spoločnosti SK
certifikat manažérstva kvality spoločnosti EN

 

certifikát ISCC